Az ABB a kedvezőtlenebb piaci feltételek ellenére is jól halad a kitűzött célok elérése felé:  

  • A teljes rendelésállomány -1%1-kal csökkent, míg a teljesítésre váró rendelésállomány +3-kal nőtt 
  • Az árbevétel és a gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio2) egyaránt stabil, kiegyensúlyozott volt 
  • Az üzemi EBITA marzs2 11,7% volt, +20 bázisponttal emelkedett; alakulását az átállásból és az üzletrészek eladásából eredő költségek 70 bázisponttal befolyásolták
  • A folytatódó tevékenységek adózott nyeresége 422 millió USD, -1%-kal csökkent  
  • A nettó jövedelem 515 millió USD, ami -15%-os csökkenésnek felel meg  
  • A működési EPS2 0,33 USD, -7%3    
  • Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja +19%-os emelkedést mutatott, értéke 670 millió USD; egész évre stabil, kiegyensúlyozott készpénztermelő képességet várunk
  • Az ABB 2020. március 1-ei hatállyal Björn Rosengrent kinevezte vezérigazgatónak

Az ABB több mint 100 országban működik, és 132 000 főt alkalmaz – fotó: abb.hu

„A vállalatcsoport a vevői piacokat, de főként a robotikát és az automatizálást negatívan érintő, gyengébb makroökonómiai körülmények ellenére is szilárd teljesítményt ért el a harmadik negyedévben,” – nyilatkozat Peter Voser, az ABB elnök-vezérigazgatója.

Peter Voser a negyedév értékelését így folytatta: „Tartjuk a kitűzött irányt, törekszünk a hosszú távú növekedés elérésére, a kereslet gyengülése miatt továbbra is kiemelt területként kezeljük a költséggazdálkodást, és jól haladunk a vállalat átalakítási programjának végrehajtásával is.  Folytatjuk a stratégiánk megvalósítását, amivel párhuzamosan erősítjük a nagyobb, önálló döntési hatáskört és kimagasló teljesítményt elősegítő vállalati kultúra kiépítését.”

2018. december 17-én az ABB bejelentette, hogy az Energetikai Hálózatok (Power Grids) üzletágát eladta. Következésképpen az Energetikai Hálózatok üzletág eredményeit megszűnt tevékenységként mutatjuk. A vállalat minden időszakra vonatkozó eredményeit ennek megfelelően módosítottuk.

Mutatók                                                                 Változás                             Változás

(millió $, ha másképp nincs jelölve)

Q3

2019

Q3

2018

US$

Összehasonlító alapon1

9M

2019

9M

2018

US$

Összehasonlító alapon1

Megrendelések

6 688

6 917

-3%

-1%

21 702

21 605

0%

+1%

Árbevétel

6 892

7 095

-3%

0%

20 910

20 267

+3%

+2%

Működési eredmény

577

617

-6%

 

1 290

1 951

-34%

 

Üzemi EBITA2

806

814

-1%

0%4

2 397

2 421

-1%

+3%4

a működési bevétel %-ában

11,7%

11,5%

+0,2pont

 

11,5%

11,9%

-0,4pont

 

A folyamatos tevékenységből származó bevétel (veszteség) adó nélkül

422

427

-1%

 

783

1 365

-43%

 

Az ABB-nek tulajdonítható nettó jövedelem

515

603

-15%

 

1 114

1 856

-40%

 

Alap EPS ($)

0,24

0,28

-15%23

 

0,52

0,87

-40%3

 

Működési EPS ($)2

0,33

0,34

-3%3

-7%3

0,98

1,03

-6%3

-5%3

Működési tevékenységből származó cash flow4

670

565

+19%

 

414

1 057

-61%

 

A vállalatcsoport harmadik negyedévi eredményei
„A vállalatcsoport Villamosítás és Hajtások üzletágai stabil eredményt értek el, míg a Robotika és a Gyártásautomatizálás eredményét erős, kedvezőtlen piaci viszonyok fékezték.  Az Ipari Automatizálás divíziónk egyik nagy projektjének újraértékelése szintén negatívan hatott a pénzügyi eredményeinkre,” – közölte Timo Ihamuotila, az ABB pénzügyi igazgatója.

„A teljes évre egészében véve az árbevétel kismértékű emelkedését és az üzemi marzsok javulását várjuk. Bizakodásra ad okot, hogy a GEIS beintegrálása és az ABB-OS működési modell bevezetése máris pozitív hatást gyakorol a vállalatcsoport hosszú távú teljesítményére.”

A vállalatcsoport eredményeinek összefoglalása
A negyedév során az Ipari Automatizálási üzletágban az egyik nagy projektet újra kellett értékelni. Ennek eredménye 1 százalékkal csökkentette a teljes árbevételt.  A 11,7 %-os üzemi EBITA marzs alakulását néhány tényező együttesen 190 bázisponttal befolyásolta. Megközelítően 90 bázispontos hatást gyakorolt a marzsra az Ipari Automatizálásban végrehajtott projekt-átértékelés, közel 70 bázispontra tehető az üzletrészek eladásából és az átalakításokból eredő hatás, illetve megközelítően 30 bázispontos hatás tulajdonítható a korábbi, nem alaptevékenységekkel összefüggő költségeknek.

A folytatódó tevékenységek üzletági szinten annak ellenére is erős teljesítményt értek el, hogy a Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágnak kedvezőtlen piaci körülmények között kellett teljesítenie. Az előző év hasonló időszakával összevetve, a jelenlegi eredményre pozitívan hatott a nagyvállalati és az egyéb üzemi EBITA (Corporate&Other operational EBITA) kedvező alakulása, ami főként a szervezetegyszerűsítési programnak, az üzletrész eladásokból és átszervezésekből eredő költségek folytatódó csökkentésének, valamint a nem alaptevékenységek javuló eredményeinek köszönhető. A nettó jövedelem alakulására a megszűntetett tevékenységek alacsonyabb nettó jövedelme is hatást gyakorolt.  

Az átalakítási program eredményei
Jól halad az egyszerűbb szerkezeti felépítésű, a piaci változásokra gyorsan reagáló és vevőorientált vállalati szervezet kiépítését célzó programunk végrehajtása.  Az új működési modell kiépítését célzó ABB Operating Systemmel kapcsolatos ez évi munka főként az ABB szervezetének újradefiniálására irányul. A különböző funkciókhoz és country-szervezetekhez tartozó vállalatcsoport-szintű munkavállalók üzletágakhoz történő áthelyezésének rendszere 2019. október 1-re kialakításra került. A vállalatcsoport regionális szervezetének megszüntetése várhatóan ez év végére véget ér.

Az ABB a szervezetegyszerűsítési program végrehajtásából vállalatcsoport-szinten közel 500 millió USD/év összes költségmegtakarítást kíván elérni. Várhatóan teljesül a 2019-re előirányzott 150-200 millió USD költségmegtakarítás, és tartható lesz a 2021-re tervezett megtakarítási szint is.

Folynak az Energetikai Hálózatok divízió kiválásával kapcsolatos munkák is. A különböző funkciókhoz és országos szervezetekhez tartozó, de már a jövőbeni szervezetet támogató vállalatcsoport-szintű munkavállalók áthelyezése folyamatban van. Az ABB várakozásai szerinti az Energetikai Hálózatok üzletág 2020. január 1-től kezdve már önállóan működik tovább az ABB-n belül. Az ütemterv szerint halad az Energetikai Hálózatok divízió eladásával kapcsolatos tranzakció lezárása is, így a tranzakció várhatóan 2020 első félévében lezárásra kerül. 

A III. negyedév eredményeinek sajtóközleménye és prezentációja az ABB News Center honlapján és az Investor Relations honlapján érhetők el.

Az innováció terén több mint 130 éves múlttal rendelkező ABB több mint 100 országban működik, és 147 000 főt alkalmaz. Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energiaszektorban. A felvásárolt GE Industrials magyarországi gyárának, és a már korábban az ABB tulajdonába került Thomas&Betts kecskeméti üzemének dolgozóival együtt itthon az ABB összesen 2000 főt alkalmaz.